תנאי שימוש ופרטיות

תנאי שימוש ופרטיות

תקנון

1.       ברוך הבא ל ,getcheaper מסמך זה כתוב בלשון זכר למען הנוחות הקריאה בלבד. מסמך זה מתייחס לנשים וגברים כאחד.

2.        האתר "getcheaper.co.il" (להלן "האתר") משמש כאתר מתווך לסחר אלקטרוני לרכישת מוצרים בין המשתמשים של האתר לבין אתרי מסחר אלקטרוני.

3.       כל המבצע פעולה באתר (להלן: "משתמש") מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר, בעלי האתר, מפעילי האתר.

4.       הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

5.    האתר מציג מספר אפשרויות לקניה מאתרים שותפים אשר משתנות מאתר לאתר (רכישה באמצעות אתר getcheaper/ מעבר לרכישה ישירה באתר השותף), במידה והינך מועבר לרכישה ישירות מהאתר השותף. עזיבת אתר getcheaper ורכישה באתר השותף מנתקת כל קשר בינך לאתר getcheaper ואתר getcheaper ומנהליו לא יהיו אחראיים לשום פעולה ו/או שירות שקיבלת ו/או מוצר שהזמנת באתר השותף.

 

כללי

1.       האתר משמש כמתווך בין משתמשי האתר לבין אתרי מסחר אלקטרוני לרבות www.ebay.com, www.amazon.com, www.aliexpress.com  (להלן "אתרים שותפים").

2.       משתמש שמסכים עם תנאי השימוש של האתר, מסכים עם תנאי השימוש של כל אתר שותף אשר עבורו מבוצע השרות.

3.       משתמשים אשר רוכשים ומשתמשים במוצרים ו/או שירותים של האתרים השותפים כפופים לתנאי השימוש של האתרים השותפים.

4.       במקרה שתתקבל תלונה מלקוח בגין שרכש, יפעל האתר עבור הלקוח במאמצים סבירים ומקובלים אל מול האתרים השותפים בכדי לנסות ולפתור את התלונה באופן המיטבי לטובת הלקוח.

5.       סכום הקנייה שמוצג למשתמש הנו סופי וכולל בין היתר את עלויות המשלוח, שער המרה ועמלה בגין שירות האתר.

6.       בעת ביצוע רכישה באתר המשתמש רוכש עבורו מוצר מצדדים שלישיים כאשר האתר משמש כמתווך בין המשתמש לצד שלישי, לפי כך המשתמש מתקשר בשני הסכמים:

1.       הסכם בין המשתמש והאתר השותף בנוגע לקבלת המוצר ו/או שירות.

2.       הסכם בין המשתמש לאתר לקבלת שירותים והשימוש באתר.

7.       כל שימוש הנעשה באתר הוא על אחריותו או סיכונו של המשתמש או מטעמו בלבד.

8.       אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל כשל בפעילות האתר/ הפסקת השירות / הורדת האתר. משתמש פוטר את getcheaper מכל אחריות ו/או נזק ו/או הפסד ו/או תשלום אשר ייגרמו לו עקב האמור לעיל.

9.       getcheaper שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להסיר ו/או להוסיף או לבטל תנאי השימוש באתר, ללא צורך בהודעה מוקדמת ו/או חובת הבאת נימוקים בנדון.

10.   משתמש מאשר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. למשתמש ימלאו לפחות 18 שנים על מנת שיוכל להשתמש באתר בצורה חוקית.

 

עמלות ותשלומים

1.       המחירים המוצגים באתר מחושבים על בסיס יומי כפי שמתקבל מהאתרים השותפים ומשער ההמרה היומי של המטבע, בנוסף לעמלה משתנה שהאתר גובה על השירות.

2.       עמלות השירות של האתר שמקבל על עצמו המשתמש עשויות להיות גבוהות יותר מעלויות השירותים עצמם, וסכומים אלה יראו כרווח.

3.       המחירים המפורטים באתר לא כוללים מע"מ, מכס, מס קניה או כל מס או היטל אחר שייתכן ויוטל על המוצר על ידי רשויות המיסים בישראל (להלן: "מס")

4.       על אחריות הלקוח לוודא את עלויות המיסוי, המכס, המע”מ ועלויות אחרות אשר עליו לקחת בחשבון כאשר הוא מזמין מוצר לארץ מהאתר  שכן המוצרים נשלחים ישירות מחו”ל. המחיר המוצג באתר אינו כולל עלויות ייבוא אלו או אחרות , מיסוי ומע'מ ועל אחריות הלקוח בלבד לשקלל את כדאיות העסקה על פי החוקים הרלוונטיים לייבוא מוצרים במדינת ישראל

 

ניהול משתמשים וכללי התנהגות

1.       הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של המחשב שלו, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

2.       צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר.

3.       משתמש מסכים בזאת שפרטיו האישיים ימסרו במקרים שלהלן :

*לאתרים השותפים כגון מספר הטלפון, כתובת מגורים, דוא"ל, מיקוד, שם מלא וכל פרט שיידרש לביצוע ההזמנה

*אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

*אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים.

*אם יהיו, בינך לבין החברה בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.


4.       getcheaper שומרת לעצמה את הזכות לערוך ו/או לשנות ו/או למחוק תכנים של משתמשים ללא צורך בהודעה ו/או הבאת נימוקים בנידון.

5.       המשתמש מאשר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית ובגיל כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין/ה (מתחת לגיל 18) או אינך ראשי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, שימוש באתר לרבות הרשמה ורכישת מוצרים כמוה אישור האופטרופוס ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר עסקאות שיבוצעו.

6.       המשתמש מתחייב לא לעשות שימוש לרעה באתר ו/או לנהוג בכל דרך האסורה על פי חוק. משתמש לא יעשה שימוש בפרטים ו/או סיסמאות ו/או תכינים של משתמשים אחרים בניגוד לחוק.

7.       אסור למשתמש להתחבר לאתר באמצעות פרטי כניסה שאינם שייכים לו.

8.       כל אדם, מורשה להירשם לאתר ולהיות בעל חשבון אחד בלבד.

9.       האתר מכוון למשתמשים ישראלים. 

10.   כתנאי לחברות באתר, יידרש ממך לקבל מיילים הקשורים לשירותים השונים של האתר כמו הרשמה, תוכן פרסומי עדכונים ועוד.

11.   האתר שומר לעצמו את הזכות לסרב לבקשות הצטרפות לאתר.

12.   במקרה של הונאה, או כל שימוש לא נאות והוגן באתר, getcheaper שומרים לעצמם את הזכות לחסום ולמחוק חשבונות משתמשים באתר.

13.   במקרה ומשתמש אינו פעיל תקופה ארוכה getcheaper שומרים לעצמם את הזכות למחוק את החשבון שלו באתר.

14.   getcheaper שומרים לעצמם את הזכות למחוק חשבון משתמש במידה וכתובת המייל שסופקה בעת ההרשמה מזוהה כלא תקינה או בעלת אופי פרסומי

15.   שמות המשתמשים באתר נדרשים להיות בעלי אופי לא פוגעני.

 

קניין רוחני

1.       האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהאתר.

2.       בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

3.       קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

4.       התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של getcheaper ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים

5.       האתר  אינו אחראי על כל הפרה של סימני מסחר או קניין רוחני של צד שלישי ע"י משתמש האתר.

 

 היעדר אחריות

1.       האתר אינו צד בעסקה ופועל כמתווך בלבד ולכן אינו נושא באחריות על נזקים ו/או הפסדים אשר נגרמים למוצרים ו/או פריטים או שירותים שהאתר מספק לקונה על ידי צד שלישי.

2.       אם למשתמש יש טענה מכל סוג שהיא בעניין הפריטים שרכש ו/או משלוח הפריטים, המשתמש מסכים שעניינים אלו יפתרו מול המוכר בסיוע  getcheaper ולא מול getcheaper .

3.       האתר אינו אחראי על שגיאות כתיב ו/או תמחור ו/או תיאור המוצר ו/או מידע שגוי אשר מקורם בתכנים על ידי צד שלישי.

4.       כל שימוש הנעשה באתר הוא על אחריותו או סיכונו של המשתמש או מטעמו בלבד.

5.       אין חברת getcheaper ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים ו/או ערבים להתנהגות בלתי תקינה ו/או פלילית ו/או פוגעת של צד שלישי שממנו נרכשים המוצרים ו/או שירותים דרך האתר.

6.       האתר אינו אחראי על תשלומי מיסים, מכסים, מע"מ ו/או כל היטל אחר שיוטל על המשלוח, שהוזמן דרך האתר, על ידי הרשויות המקומיות.

7.       באחריות מבצע הפעולה להזין פרטים משלוח נכונים לאספקת המוצרים לתשומת לבך במידה ומבצע הפעולה מזין כתובת שגויה והמוצר שהוזמן לא יגיע , לא תהיה למבצע הפעולה אפשרות לטעון כנגד אי הגעת המוצר.

8.       אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל כשל בפעילות האתר/ הפסקת השירות / הורדת האתר.

9.       getcheaper אינה נושאת באחריות על נזקים ו/או הפסדים אשר נגרמים למוצרים ו/או פריטים ו/או שירותים שאתר מספק לקונה על ידי צד שלישי לרבות מקרים, הכוללים אך לא מגבילים, של אסונות טבע, מלחמות ושביתות במשק.

10.   כל המידע אודות המוצרים באתר, לרבות בעניין טיבם ואיכותם, התקבל מאתרים שותפים ומצוי באחריותם הבלעדית של האתרים השותפים. למען הסר ספק יובהר כי אין באפשרות האתר לאמת את הפרטים המידע שמתקבל מהאתרים השותפים בנוגע למוצרים השונים, לרבות בעניין מפרטי המוצרים, התמונות שהוצגו.

11.   getcheaper מסירה אחריותה לעניין השימוש בחומרים באתר לעניין אמתותם ודיוקם.

12.   getcheaper אינה אחראית על אספקת פרטים שגויים ע"י משתמש בעת הרכישה. כל נזק ו/או עוול נפשי או מוסרי הנגרמים מאספקה של פרטים שגויים הם על אחריות הבלעדית של המשתמש ו/או גוף ו/או מייצג אשר מבצע פעולה מטעמו.

 

מדיניות משלוחים, החזרת המוצרים וביטול הזמנות.

1.       מדיניות החזרת המוצרים וביטול הזמנות כפופים למדיניות וחוקי המדינה בה נמצא המוכר וכפופים לתנאי השימוש של אתר מסחר אלקטרוני שעבורו אתר getcheaper נותן את השרות.

2.       במידה ומוצר אשר ביקשת להזמין אינו נמצא במלאי הספק או הספק החליט מסיבה כלשהי שאינו מספק ו/או כל סיבה אחרת שיכולה לגרום לך לא לקבל את המוצר, יבוצע זיכוי מלא בכרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה.

3.     ניתן לבטל עסקה במידה והמוצר לא נשלח והספק של האתר השותף מאשר זאת, במידה והמוצר נשלח ניתן יהיה להחזיר את המוצר בחזרה באריזתו המקורית ובמצב תקין ולקבל החזר כספי במידה והספק של האתר השותף מאפשר זאת.

      *על ביטול עסקה חלה עמלת ביטול בסך 5% מסך ערך העסקה או 100 ש"ח הנמוך מבינהם בתוספת עמלות סליקה.

4.       במקרה בו משתמש קיבל מוצר ומעוניין להחזירו, על אחריותו של המשתמש לשלם את דמי המשלוח עבור הפריט ו/או המוצר אשר מוחזר למוכר ו/או בית העסק ו/או שותף של אתר getcheaper.

5.       זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) וימי המשלוח יחלו להיספר רק החל ממועד חיוב ההזמנה. לתשומת לבך לכך שזמן המשלוח המפורט בדף המוצר הינו זמן משלוח מוערך, וכי ייתכנו עיכובים הנובעים מגורמים שונים, וכי האתר אינו אחראי לאיחור באספקת מוצרי האתרים השותפים ולכל נזק שייגרם ללקוח בשל כך.

6.       במידה ויש עיכוב במועד הגעה של הזמנה/ות לכתובת אשר סופקה בעת הרכישה, יש להודיע לחברת getcheaper, אשר מפעילה אתר, בהודעה בכתב דרך ה"צור קשר" שבתפריט של האתר או דרך תפריט ה"הזמנות שלי", בלחיצה על "דווח על אי הגעה" על עיכוב של ההזמנה/ות. יש להודיע על העיכוב לא יאוחר מ-40 יום מתאריך ביצוע ההזמנה/ות במידה ובוצעה מאתר Ebay, ואם ההזמנה בוצעה מאתר Ali Express הודעה בכתב על עיכוב של ההזמנה תגיע מהלקוח לא יאוחר ממספר ימים לאחר שזמן ההגעה המשוער של המוצר חלף. במקרה שבו התקבל מוצר פגום/שונה מכפי שתואר, באחריות הלקוח להודיע על כך לצוות האתר בסמוך למועד קבלת המוצר. כל נזק שידווח כעבור 3 ימים ומעלה מקבלת המוצר יחשב כנזק שנגרם על ידי הקונה. במקרה קבלת ההודעה לפי תנאים אשר פורטו בסעיף הנוכחי, חברת getcheaper תפתח בהליך פתיחת פניה כנגד המוכר לפי תנאי הגנת הקונה של אותו אתר שותף שממנו נרכש/ו המוצר/ים. לחברת getcheaper אין אחריות בדבר החזרת הכספים ו/או פריטים ו/או החלטה סופית בדבר פיצוי הרוכש. חברת getcheaper תפעלנה לפי קבלת החלטה של אותו אתר שותף שמולו מתנהל ההליך.

7.       משלוח המוצר מבוצע בהתאם למדיניות האתר השותף ממנה מוזמן המוצר ובאחריותה. זמן המשלוח משתנה ממוצר למוצר בהתאם למדיניות האתר השותף או מוכר ספציפי של המוצר ומופיע בפירוט המוצר באתר.

8.       בכל פניה לגבי מוצר פגום/מוצר שהתקבל שונה מכפי שתואר , האתר עשוי לבקש מהקונה לשלוח את המוצר חזרה אל המוכר בתמורה להחזר כספי מלא, כאשר עלות המשלוח היא על חשבון הקונה בלבד. בכל מקרה של החזרת מוצר אל המוכר, עלות המשלוח תהיה על חשבון הקונה, לפי מדיניות האתרים השותפים.

9.       לגבי מוצרים מסוימים שאינם נשלחים ישירות ע"י איביי או אמזון לישראל אלא עוברים דרך מחסן צד ג' בארה"ב קודם להעברתם לישראל, מחיר המשלוח לא יהיה סופי וייתכנו עלויות נוספות. במקרה של עלויות נוספות, המשתמש רשאי לבקש את ביטול ההזמנה וקבלת זיכוי מלא על המוצר שבוטל.

זכאות לקופון הנחה

 1. ל-GetCheaper זכות להציע למשתמשי הקצה מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה, באמצעות האתר או בכל דרך אחרת, קופונים ("קופונים") אשר יכולים להקנות הנחות מסוימות ברכישת מוצרים, הכל כפי שיצוין בהודעת ההצעה של אותו הקופון.
 2. ל-GetCheaper זכות להציע את הקופונים למשתמשי קצה מסוימים לשימושם בלבד או לקבוצה מסוימת של משתמשי קצה לשימוש משתמשי קצה הנמנים על אותה קבוצה בלבד, או לכל משתמשי הקצה (במקרה בו קופון מוצע למשתמש קצה ספציפי או לקבוצה מסוימת של משתמשי קצה, השימוש בקופון על ידי אחר מלבד משתמש הקצה הספציפי או משתמש קצה הנמנה על הקבוצה המסוימת, בהתאמה, הינו אסור).
 3. ההנחה הגלומה בקופון יכולה לחול ביחס לרכישתם של מוצרים הכול כפי שיצוין בהודעת ההצעה של אותו הקופון.
 4. קופון יכול לחול ביחס לרכישתו של מוצר בודד או מספר מוצרים ויכול להיות חד פעמי או לשימוש חוזר, הכול כפי שיצוין בהודעת ההצעה של אותו הקופון.
  אלא אם כן נאמר אחרת בהודעת ההצעה של אותו קופון, כל קופון נועד לשימוש, בין אם שימוש חלקי או שימוש מלא, בבת אחת. קופון שנעשה בו שימוש חלקי לא יזכה את משתמש הקצה ליתרה הנותרת של אותו קופון ובעקבות השימוש החלקי הקופון לא יקנה למשתמש הקצה כל זכות נוספת שהיא, בין היתר, זכות להחזר מכל סוג.
 5. כל קופון יהיה תקף עד לתאריך מסוים או במשך טווח תאריכים אשר יצוין בהודעת ההצעה של אותו קופון. קופון חסר תוקף, לרבות קופון שלא נעשה בו שימוש, לא יקנה כל זכות שהיא, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) זכות להחזר מכל סוג.
 6. GetCheaper לפי שיקול דעתה הבלעדי, יכולה לשנות את תנאיו של כל קופון או לבטלו, בין היתר (מבלי לגרוע מכלליות האמור), גם לאחר שהקופון כבר הוצע וטרם נעשה בו שימוש, עד למועד השימוש באותו הקופון (למען הסר ספק, מוצרים שנרכשו תוך שימוש בקופונים עדיין יכולים להתבטל בכפוף לאמור בתניות שימוש אלו).
 7. הזכאות לקופון הנחה תינתן עבור הזמנות תקפות בלבד!.
 8. הזמנה שבגינה ניתן קופון ההנחה ובוטלה מכל סיבה שהיא במהלך המבצע או לאחריו - לא תזכה את הלקוח בהנחה כלשהיא.
 9. במידה ונעשה שימוש מסיבה כלשהיא בקופון לא תקף ,יהיה האתר רשאי לחייב את הלקוח בשווי הקופון רטרואקטיבית.
 10. GetCheaper שומרת לעצמה את הזכות לאשר סופית את זכאותו של כל רוכש על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 11. GetCheaper שומרת לעצמה את הזכות להפסקת המבצע בכל רגע נתון על פי שיקול דעתה הבלעדי והודעה על כך תפורסם באתר.

תוכנית שותפים

1. ההצטרפות לתוכנית הפרסום השיתופית מותנת ברישום כל הפרטים הנדרשים כפי שמופיעים בטופס הבקשה באתר.

2. על מגיש הבקשה להיות עוסק פטור / עוסק מורשה / חברה שהתאגדה בישראל / שותפות שנרשמה בישראל / אזרח ישראלי בגיר (להלן "אדם פרטי").

3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להצטרפות לתוכנית מכל סיבה שהיא.

4. המשתתף ימנע משימוש לרעה במידע המוצג במערכת לרבות אגירה שיטתית של המידע במערכת, מכירת או השכרת הגישה למערכת.

5. ההסכם יכול להסתיים בכל עת על ידי הודעה בכתב של החברה או השותף. בנוסף, ההסכם יופסק מיידים בכל מקרה של הפרה של השותף ויגרור חסימת חשבון ומחיקה של העמלות שנצברו ללא אפשרות משיכה!

6. חל איסור שימוש בספאם הן במייל והן בערוצים אחרים.

7. במקרה והשותף מדוור קמפיינים לנרשמים ברשימת התפוצה שלו עליו לפעול לפי כל חוקי הספאם ולקחת אחריות על כל תלונה או תביעה בנושא.

8. במסגרת ההצטרפות המשתתף מתחייב שכל פעילות הפרסום תבוצע בהתאם להוראות החוק ובהוראות הדין בישראל.

9. כל מקרה שבו הלקוח מכל סיבה שהיא לא ביצע את ההזמנה מקישור מתוגמל, לא תהיה זכאית לתגמול ללא יוצא מן הכלל

10. למען הסר ספק, עמלה לא תתקבל במקרים בהם ההזמנה אינה במלאי, או במקרים שההזמנה לא התאפשרה מכל סיבה שהיא ובכפוף לתנאי תקנון זה.

11. במידה והחברה תזהה כי עמלות ניתנו על עסקאות שבוטלו או שלא יצאו לפועל בשל כל סיבה שהיא, עמלות השותף יסורבו לתשלום ולאחר קבלת הודעה, יימחקו מפירוט התשלומים בחשבונו.

12. פניה ללקוח בבקשה לבטל את הזמנתו על מנת שיבצעה שוב דרך קישור מקודד, מהווה חתירה תחת מהות התוכנית ועלולה להוביל להשעיה מהתוכנית לצמיתות כולל חילוט הכספים הצבורים במערכת

13. לפני משיכת עמלות מתוכנית שותפים יש לשלוח אישור תיאום מס או חשבונית. במידה ואין אישור תיאום מס או חשבונית, יבוצע ניכוי במקור בהתאם לשיעור ניכוי עבור שירותים ונכסים.

14. העמלות יהיו זמינות למשיכה כאשר סטטוס העמלה יהיה מאושר.

15. החברה רשאית לשנות את תקנון התוכנית בכל עת.

16. השותף הוא האחראי המלא על התכנים ממקור התנועה שלו (אתר, דיוור, קבוצת/דף/פרופיל פייסבוק, פורום או כל מקור תנועה אחר) על פי החוק מבחינת זכויות יוצרים וחוקים אחרים.

17. השותף יוכל לעקוב אחר כניסות ומכירות דרך מערכת “חשבון שותפים". כמו כן יוכל לעקוב אחר התשלומים דרך המערכת. העמלות מועברות בהעברה בנקאית עד 90 יום מיום העסקה, בתוספת מע"מ ובכפוף להצגת חשבונית

18. החברה מחזיקה בזכות לבדוק מדי פעם את התנועה של השותפים על מנת לוודא שהיא מתאימה לתנאי השימוש ותעדכן את השותפים אם לדעתה יש לתקן/לשנות/להוסיף/להוריד פרטים בפעילות ויכולה להפסיק אותה בכל רגע.

גילוי נאות 

1.       באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה

2.       בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר

 

מדיניות הפרטיות של האתר

1.       getcheaper מכבדת את פרטיות המשתמשים ורואה בשמירה על פרטיות זו כמטרה חשובה וערכית.

2.       בעת ההרשמה לאתר, הנכם נדרשים למסור פרטים אישיים ומידע מזהה אודותיכם. פרטים אלה, וכן מידע נוסף שאיננו אישי ומזהה שיצטבר אודות המשתמשים מכוח השימוש באתר, יישמר במאגר המידע של האתר. במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסוים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים או לחלופין לא לעשות שימוש בשירותי האתר.
כמו כן, הנכם רשאים בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר.

3.       האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי.

4.       עם מסירת פרטיך לאתר, הנך מסכים בזאת כי האתר ו/או מי מטעם האתר או בהרשאתו, יהיו רשאים לפנות אליך, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעי דיוור ישיר אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור האתר כי
המשתמש ימצא בו עניין. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ו/או ממאגר המידע של האתר.

5.       בנוסף, האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים. 
ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (
Cookies ,(שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת "עוגיות" או במידה ואינך מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותיך, באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.

6.       האתר נוקט באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר. במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר.

 

 

איסור ספאם

1.       חל איסור מוחלט על שימוש בספאם. ואנו רשאים להפסיק באופן מיידי כל חשבון של משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלדעתה שולח או קשור בדרך כלשהיא לכל דואר זבל, דואר אלקטרוני מסחרי, ‫או כל סוג תקשורת אחרת שלא אושר על ידי הנמען.

 

 

 

 

 

 

 

אודות Getcheaper

קניות אונליין זו ההמצאה הטובה ביותר של היום! ניתן לחפש בין אלפי מוצרים בלחיצת כפתור מבלי לצאת מהבית ולבצע רכישה בקלות ובמהירות. אבל, כאשר אתם מחפשים מוצרים איכותיים במחיר הטוב ביותר, המעבר בין כל אתרי הקניות המובילים והשוואה בין המוצרים השונים, הוא מייגע, נכון?לא עוד! GetCheaper הינה פלטפורמה המאפשרת חיפוש מתקדם בין כל החנויות המובילות ברשת בצורה פשוטה ונוחה. באמצעות הממשק המתקדם שלנו תוכלו לחפש בכל חנות לחוד או במקביל במספר חנויות, להשוות בין המוצרים השונים ולמצוא את המחיר הטוב ביותר.אנחנו מביאים לכם את המגוון והאיכות של חו"ל, אם שירות לקוחות בשפה העברית והיתרון של הזמנה עם כרטיס אשראי ישראלי, להזמין מחו"ל לעולם לא היה קל יותר.

f הוסף לכרום GetCheaper באפליקציה